Friday, 2 November 2012

Carnival - No. 23

Gigantes da Lira, Rio de Janeiro, carnaval de 2012.

  • Gigantes da Lira, Rio de Janeiro (Brazil) - 2012
Post a Comment